Velg aktivitet:

2019 All strandrydding

2019 Strandrydding per fylke

Nordland
Troms
Finnmark
Total
Mengde ryddet: 527 kg
Antall aktive plastryddere: 3
Gå til Toppliste for kommuner

Toppliste strandrydding 2019

Toppliste kommuner strandrydding 2019

Kvænangen 477 KG
Ibestad 50 KG