Velg aktivitet:
Velg år:

2020 All bæraktivitet

Multer
Blåbær
Tyttebær
Krøkebær
Villbringebær

2020 Bæraktivitet

Nordland
Troms
Finnmark
Total
Mengde plukket: 7506,9 liter
Antall aktive brukere av Ut og Plukk: 199

Statistikk for Aud Tove Haaland Tømmerbukt

« Tilbake til oversikten
Dato Sted Bærsort Mengde
1. august Kvænangen i Troms Blåbær 1 liter
2. august Kvænangen i Troms Multer 5 liter
5. august Kvænangen i Troms Blåbær 0,6 liter
11. august Kvænangen i Troms Blåbær 1,9 liter
12. august Kvænangen i Troms Blåbær 2 liter
13. august Kvænangen i Troms Blåbær 3 liter
13. august Kvænangen i Troms Blåbær 0,5 liter
9. september Kvænangen i Troms Tyttebær 5,3 liter
10. september Kvænangen i Troms Tyttebær 4,5 liter
12. september Kvænangen i Troms Tyttebær 2,3 liter
13. september Kvænangen i Troms Tyttebær 24 liter
23. september Kvænangen i Troms Tyttebær 2 liter
24. september Kvænangen i Troms Tyttebær 4,3 liter
1. oktober Kvænangen i Troms Tyttebær 5,7 liter
4. oktober Kvænangen i Troms Tyttebær 1,3 liter
5. oktober Kvænangen i Troms Tyttebær 3,5 liter
9. oktober Kvænangen i Troms Tyttebær 1 liter
Multer: 5 liter
Blåbær: 9 liter
Tyttebær: 53,9 liter
Total mengde: 67,9 liter