Velg aktivitet:
Velg år:

2018 All bæraktivitet

Multer
Blåbær
Tyttebær
Krøkebær
Villbringebær

2018 Bæraktivitet per fylke

Nordland
Troms
Finnmark
Total
Mengde plukket: 7199,6 liter
Antall aktive brukere av Ut og Plukk: 206

Statistikk for Aud Tove Haaland Tømmerbukt

« Tilbake til oversikten
Dato Sted Bærsort Mengde
4. august Kvænangen i Troms Multer 2 liter
10. august Kvænangen i Troms Blåbær 1 liter
14. august Kvænangen i Troms Blåbær 2 liter
16. august Kvænangen i Troms Villbringebær 4 liter
18. august Kvænangen i Troms Villbringebær 2 liter
28. august Kvænangen i Troms Villbringebær 2 liter
29. august Kvænangen i Troms Villbringebær 2,5 liter
6. september Kvænangen i Troms Tyttebær 12,2 liter
9. september Kvænangen i Troms Tyttebær 16 liter
12. september Kvænangen i Troms Tyttebær 5,9 liter
13. september Kvænangen i Troms Tyttebær 5,9 liter
14. september Kvænangen i Troms Tyttebær 2,3 liter
21. september Kvænangen i Troms Tyttebær 2,7 liter
23. september Kvænangen i Troms Tyttebær 6,2 liter
25. september Kvænangen i Troms Tyttebær 2,4 liter
2. oktober Kvænangen i Troms Tyttebær 2 liter
Multer: 2 liter
Blåbær: 3 liter
Villbringebær: 10,5 liter
Tyttebær: 55,6 liter
Total mengde: 71,1 liter