Velg aktivitet:
Velg år:

2020 All bæraktivitet

Multer
Blåbær
Tyttebær
Krøkebær
Villbringebær

2020 Bæraktivitet

Nordland
Troms
Finnmark
Total
Mengde plukket: 7527,9 liter
Antall aktive brukere av Ut og Plukk: 200

Statistikk for Anne Bårdseth

« Tilbake til oversikten
Dato Sted Bærsort Mengde
3. august Kvænangen i Troms Multer 3 liter
3. august Kvænangen i Troms Blåbær 2 liter
5. august Kvænangen i Troms Blåbær 3 liter
12. august Kvænangen i Troms Blåbær 6 liter
22. august Kvænangen i Troms Blåbær 5 liter
7. september Kvænangen i Troms Tyttebær 5 liter
8. september Kvænangen i Troms Tyttebær 3,5 liter
13. september Kvænangen i Troms Tyttebær 5 liter
27. september Kvænangen i Troms Villbringebær 3 liter
27. september Kvænangen i Troms Krøkebær 6 liter
29. september Kvænangen i Troms Tyttebær 10 liter
4. oktober Kvænangen i Troms Tyttebær 4 liter
Villbringebær: 3 liter
Multer: 3 liter
Krøkebær: 6 liter
Blåbær: 16 liter
Tyttebær: 27,5 liter
Total mengde: 55,5 liter