Velg aktivitet:
Velg år:

2020 All bæraktivitet

Multer
Blåbær
Tyttebær
Krøkebær
Villbringebær

2020 Bæraktivitet

Nordland
Troms
Finnmark
Total
Mengde plukket: 7506,9 liter
Antall aktive brukere av Ut og Plukk: 199

Statistikk for Brit Bonde Byberg

« Tilbake til oversikten
Dato Sted Bærsort Mengde
3. september Sømna i Nordland Villbringebær 28 liter
3. september Sømna i Nordland Blåbær 16 liter
3. september Sømna i Nordland Tyttebær 2,5 liter
Tyttebær: 2,5 liter
Blåbær: 16 liter
Villbringebær: 28 liter
Total mengde: 46,5 liter