Velg aktivitet:
Velg år:

2018 All bæraktivitet

Multer
Blåbær
Tyttebær
Krøkebær
Villbringebær

2018 Bæraktivitet per fylke

Nordland
Troms
Finnmark
Total
Mengde plukket: 7199,6 liter
Antall aktive brukere av Ut og Plukk: 206

Statistikk for Liss-Mari Pedersen

« Tilbake til oversikten
Dato Sted Bærsort Mengde
5. august Nordreisa i Troms Blåbær 2 liter
7. august Nordreisa i Troms Villbringebær 1 liter
9. august Nordreisa i Troms Villbringebær 3,3 liter
9. august Nordreisa i Troms Blåbær 0,5 liter
10. august Nordreisa i Troms Villbringebær 3,8 liter
11. august Nordreisa i Troms Blåbær 2,5 liter
11. august Nordreisa i Troms Villbringebær 1 liter
17. august Nordreisa i Troms Villbringebær 4 liter
18. august Nordreisa i Troms Blåbær 5 liter
18. august Nordreisa i Troms Villbringebær 4 liter
19. august Nordreisa i Troms Villbringebær 8 liter
22. august Nordreisa i Troms Villbringebær 3,5 liter
23. august Nordreisa i Troms Villbringebær 3 liter
25. august Nordreisa i Troms Villbringebær 7,5 liter
26. august Nordreisa i Troms Villbringebær 4 liter
30. august Nordreisa i Troms Blåbær 1 liter
31. august Nordreisa i Troms Villbringebær 1 liter
1. september Nordreisa i Troms Blåbær 2 liter
1. september Nordreisa i Troms Villbringebær 3 liter
Blåbær: 13 liter
Villbringebær: 47,1 liter
Total mengde: 60,1 liter