Du har rett til å plukke multer

Myras gull har i flere uker gitt allmennheten gode smaks- og friluftsopplevelser i Troms. Men hva med de som møtte forbudt-skiltene? 

Skilt


Multebærplukking har sterk tradisjon i Nord-Norge og utgjør en viktig del av det tradisjonelle høstingsfriluftslivet. Spenningen når du trasker innover dalen, gleden når orangefargen åpenbarer seg og smilet i munnviken når hjemmelaget multebærkrem serveres, er berikelser alle har rett til å ta del i. Friluftsloven gir alle gratis adgang til bærplukking.


Forbudte forbudtskilt?

I løpet av sommeren har FNF og friluftsrådene i Troms mottatt flere henvendelser fra turgåere som har møtt skilt av typen «multebærplukking forbudt». Dette har forekommet både ved utfartsparkeringer så vel som ankomstplasser for båt i øyriket. Fellesnevneren er at det ikke har vært noen avgrensning av områdene og at forbudet gjaldt store områder med flere grunneiere. Turgåere rapporterer om stor usikkerhet hvorvidt forbudet gjelder myra, dalen eller hele øya. Uklarheten forringer turopplevelsen og svekker allemannsretten.


Spesielle multeregler i nord

FNF og friluftsrådene er i kontakt med de respektive kommuner for å avklare om forbudt-skiltene er forbudt. Den økonomiske betydningen av multene må avklares, og det trengs avgjort opplæring i skilting og avgrensing. I Troms er hovedregelen er at du kan plukke med deg multer hvor du måtte ønske. Unntaket er på såkalt multebærland hvor grunneier kan sette ned forbud mot sanking. Multebærland er vokseplasser for multer der forekomsten er såpass betydelig over tid at bærene har økonomisk betydning for grunneieren. Forbudet skal gjøres ettertrykkelig, samt gjelde et avgrenset område, for eksempel en myr. En grunneier kan ikke forby plukking i hele sitt område, som en hel øy eller et stort areal. Skiltingen skal være så tydelig at en turgåer ikke skal være i tvil om hvor det kan plukkes, og du kan uansett forbud alltid plukke multer som spises på stedet.


Hegne om allemannsretten

Om det så gjelder fri ferdsel i strandsonen, telting i utmark eller bærplukking, må allemannsretten hegnes om. Fellesgodet er nøkkelen til friluftslivet slik vi kjenner det. Den vil stadig utfordres, og det er viktig at stengsler og uklarheter meldes i fra om. Gjennom hensynsfull ferdsel og bevisste grunneiere, utbyggere m.m., vil små og store fremdeles kunne høste myras gull og gode opplevelser uten utfordringer. FNF og friluftsrådene ønsker alle en fortsatt god bærsesong! Registrer gjerne fangsten din på utogplukk.no