Bli med og rydd fjæra i Nord-Norge du også

Se på dette bildet fra Havnnes på Uløya med de mektige Lyngsalpene i bakgrunnen. Det er slik vi vil at fjæra skal være. Ren og uten avfall. Bli med og gjør en innsats du også. Friluftsrådene og avfallsselskapene i Nord-Norge oppfordrer alle til å bli med på en storstilt ryddedugnad. 

Havnnes

Foto: Inger Giæver

Ut og plukk søppel i fjæra fordi det gjør godt for miljøet og din egen helse.

Ut og Plukk ble etablert i 2016 for å løfte fram bærplukking som høstingstradisjon og friluftsaktivitet. Slik skal det fortsett være. I tillegg til at folk i Nord-Norge skal kunne registrere sine bærturer, åpnes det i 2018 for at også plukking av avfall i fjæra skal kunne registreres på utogplukk.no. Dette gjør vi fordi:

- Det er behov for et storstilt dugnad i arbeidet mot marin forsøpling.

- Strandrydding med gåturer i fjæra byr også på naturopplevelser og god fysisk aktivet. 

Alle som registrerer strandrydding på utogplukk.no:

- Blir med i trekningen av gavekort og turutstyr for totalt kr 30.000,-

- Kan kjøpe vår stilige t-skjorte med design strandrydding i Nord-Norge 2018 til gunstig pris. 

Kjenner du til Ryddeportalen?

Hold Norge Rent har en felles nasjonal ryddeportal som alle oppfordres til å bruke. I tillegg til at strandryddingen registreres på Ut og Plukk er det ønskelig at også ryddeportalen til Hold Norge Rent blir benyttet. Dermed oppnår vi bedre nasjonal kartlegging og statistikk. Noen av avfallsselskapene er også avhengig av at ryddeportalen blir benyttet for at de skal opp nå refusjon for sine utgifter. Se under hvem det gjelder. 

Les mer og registrer dine strandrydding på Hold Norge Rent sin ryddeportal HER

Det er viktig at du som driver med strandrydding forholder deg til den praksis som gjelder for ditt avfallsselskap. Her er informasjon om praksisen som gjelder for ditt avfallsselskap:

Øst-Finnmark Avfallsselskap
Gjelder kommunene: Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø.
Vi har fra avfallsselskapet fått oppgitt følgende informasjon om hvilke type sekk som skal brukes ved innsamling av avfall i fjæra og hvor sekkene/avfallet kan innleveres:
- Ingen informasjon er mottatt. 
Er avfallsselskapet avhengig av at strandryddingen registreres på Ryddeportalen til Hold Norge Rent?
- Ingen informasjon er mottatt. 
Les mer på avfallsselskapets NETTSIDE
Finnmark Ressursselskap AS
Gjelder kommunene: Hammerfest og Kvalsund.
Vi har fra avfallsselskapet fått oppgitt følgende informasjon om hvilke type sekk som skal brukes ved innsamling av avfall i fjæra og hvor sekkene/avfallet kan innleveres:
- Ingen informasjon er mottatt. 
Er avfallsselskapet avhengig av at strandryddingen registreres på Ryddeportalen til Hold Norge Rent?
- Ingen informasjon er mottatt. 
Les mer på avfallsselskapets NETTSIDE
Finnmark Miljøtjeneste AS
Gjelder kommunene: Gamvik, Karasjok, Lebesby, Måsøy, Nordkapp og Porsanger.
Vi har fra avfallsselskapet fått oppgitt følgende informasjon om hvilke type sekk som skal brukes ved innsamling av avfall i fjæra og hvor sekkene/avfallet kan innleveres:
- Ingen informasjon er mottatt. 
Er avfallsselskapet avhengig av at strandryddingen registreres på Ryddeportalen til Hold Norge Rent?
- Ingen informasjon er mottatt. 
Les mer på avfallsselskapets NETTSIDE
Vefas IKS
Gjelder kommunene: Alta, Hasvik, Kautokeino og Loppa.
Vi har fra avfallsselskapet fått oppgitt følgende informasjon om hvilke type sekk som skal brukes ved innsamling av avfall i fjæra og hvor sekkene/avfallet kan innleveres:
- Ingen informasjon er mottatt. 
Er avfallsselskapet avhengig av at strandryddingen registreres på Ryddeportalen til Hold Norge Rent?
- Ingen informasjon er mottatt. 
Les mer på avfallsselskapets nettside NETTSIDE
Avfallsservice AS
Gjelder kommunene: Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord.
Vi har fra avfallsselskapet fått oppgitt følgende informasjon om hvilke type sekk som skal brukes ved innsamling av avfall i fjæra og hvor sekkene/avfallet kan innleveres:
Ta kontakt med Avfallsservice så vil sekker til innsamling kunne utleveres.
Innsamlet avfall kan innleveres på hovedanlegget på hverdager, eller leveres på miljøstasjonene i våre kommuner på de respektive åpningsdagene.

Er avfallsselskapet avhengig av at strandryddingen registreres på Ryddeportalen til Hold Norge Rent?
Aksjonen må ikke registreres i ryddeportalen, men er det større aksjoner en noen få enkeltpersoner som ønsker å rydde litt i lokal strandsone, må dette avklares på forhånd med Avfallsservice.

Les mer på avfallsselskapets NETTSIDE

Kontaktperson: Karl-Martin Pedersen
Mobil: 958 27 639 - 777 70 000

Remiks Tromsø
Gjelder kommunene: Karlsøy og Tromsø.
Vi har fra avfallsselskapet fått oppgitt følgende informasjon om hvilke type sekk som skal brukes ved innsamling av avfall i fjæra og hvor sekkene/avfallet kan innleveres:
- Ingen informasjon er mottatt. 
Er avfallsselskapet avhengig av at strandryddingen registreres på Ryddeportalen til Hold Norge Rent?
- Ingen informasjon er mottatt. 
Les mer på avfallsselskapets NETTSIDE
Perpetuum
Gjelder kommunene: Balsfjord og Salangen.
Vi har fra avfallsselskapet fått oppgitt følgende informasjon om hvilke type sekk som skal brukes ved innsamling av avfall i fjæra og hvor sekkene/avfallet kan innleveres:
- Ingen informasjon er mottatt. 
Er avfallsselskapet avhengig av at strandryddingen registreres på Ryddeportalen til Hold Norge Rent?
- Ingen informasjon er mottatt. 
Les mer på avfallsselskapets NETTSIDE


Kontaktperson:

Rolf Arne Johansen

Tlf: 901 74 516

Epost


Senja Avfall IKS
Gjelder kommunene: Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy.
Vi har fra avfallsselskapet fått oppgitt følgende informasjon om hvilke type sekk som skal brukes ved innsamling av avfall i fjæra og hvor sekkene/avfallet kan innleveres:
- Ingen informasjon er mottatt. 
Er avfallsselskapet avhengig av at strandryddingen registreres på Ryddeportalen til Hold Norge Rent?
- Ingen informasjon er mottatt. 
Les mer på avfallsselskapets NETTSIDE

Kontaktperson: Tor-Helge Sørensen

Mobil: 958 43 501

Epost: 


Senja Avfall har bestilt inn sekker, som skal leveres ut til kommunene. 

- Ryddelag kan ta direkte kontakt med aktuell kommune for utdeling av utstyr. 

- Ryddeaksjoner må meldes inn via ryddeportalen til Hold Norge Rent og/eller til kommunen når dere får utlevert sekker. 
- Plassering av fulle sekker må avklares direkte med kommunen før selve ryddeaksjonen. 

- Etter ryddeaksjonen skal informasjon på skjema sendes kontaktperson i aktuell kommune.


Kontaktpersoner i Senja Avfalls eierkommuner:

Tranøy kommune: Audun Sivertsen (audun.sivertsen@tranoy.kommune.no)

Sørreisa kommune: Wenche Bergum (Wenche.Bergum@Sorreisa.kommune.no)

Målselv kommune: Anneli Anfeltmo (Anneli.Anfeltmo@malselv.kommune.no)

Salangen kommune: Kjell Sørensen (Kjell.Sorensen@salangen.kommune.no)

Lenvik kommune: Heidi Kilen (Heidi.Kilen@lenvik.kommune.no)

Torsken kommune: Jørn Aarsland (Jorn.Aarsland@torsken.kommune.no)

Berg kommune: Roy-Willy Hansen (Roy-Willy.Hansen@berg.kommune.no)

Dyrøy kommune: Kjell-Rune Marthinsen (Kjell-Rune.Marthinsen@dyroy.kommune.no)


Hålogaland Ressursselskap IKS
Gjelder kommunene: Ballangen, Evenes, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Narvik, Skånland og Tjeldsund.
Vi har fra avfallsselskapet fått oppgitt følgende informasjon om hvilke type sekk som skal brukes ved innsamling av avfall i fjæra og hvor sekkene/avfallet kan innleveres:

- HRS har bestilt inn sekker, som skal leveres ut til kommunene. 

- Ryddelag kan ta direkte kontakt med kommunen for utdeling av utstyr. 

- Ryddeaksjoner må meldes inn via ryddeportalen til Hold Norge Rent og/eller til kommunen når dere får utlevert sekker. 
- Plassering av fulle sekker må avklares direkte med HRS før selve ryddeaksjonen. 

- Etter ryddeaksjonen skal informasjon på skjema (nedlastbart via HRS sine hjemmesider, eller leveres ut ved henting av sekker) sendes inn til HRS enten via epost: avfall@hrs.no eller   

  som privat melding på facebooksiden til HRS; HRS Halogaland Ressursselskap. Skjema kan også leveres inn til kommunen eller på HRS sine miljøstasjoner/miljøparker om det er 

  ønskelig.

Er avfallsselskapet avhengig av at strandryddingen registreres på Ryddeportalen til Hold Norge Rent?
Aksjonen må ikke registreres på ryddeportalen. Men den må avklares med kommunen, slik at vi unngår at to ryddelag rydder den samme plassen.
Kontaktperson: Marielle Eriksen
Mobil: 918 10 626
Les mer på avfallsselskapets NETTSIDE
Reno Vest IKS
Gjelder kommunene: Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes.
Vi har fra avfallsselskapet fått oppgitt følgende informasjon om hvilke type sekk som skal brukes ved innsamling av avfall i fjæra og hvor sekkene/avfallet kan innleveres:
- Blanke sekker deles ut gratis på avfallsstasjonene eller på rådhusene. Fyll ut strandryddeskjema som leveres sammen med avfallet. Levering av avfallet avtales med oppgitt 
  kontaktperson. Det er også mulig å bruke vanlig handlepose. Dette vrenges, fylles med avfall fra fjæra, knytes og legges i søppeldunken. Det blir da sortert som restavfall i det 
  optiske sorteringsanlegget. Viktig at posene vrenges for å unngå feil avlesing i sorteringsanlegget. 
Er avfallsselskapet avhengig av at strandryddingen registreres på Ryddeportalen til Hold Norge Rent?
- Ja!
Les mer om strandrydding i Vesterålen HER
Kontaktperson: Torunn Anita Ulriksen
Mobil: 918 75 323
Lofoten Avfallsselskap IKS
Gjelder kommunene: Flakstad, Moskenes, Vestvågøy og Vågan. 
Vi har fra avfallsselskapet fått oppgitt følgende informasjon om hvilke type sekk som skal brukes ved innsamling av avfall i fjæra og hvor sekkene/avfallet kan innleveres:
- LAS deler ut sekker og skjema som skal brukes. Avfallet leveres gratis på miljøstasjonene, samt med utfylt skjema. 
Er avfallsselskapet avhengig av at strandryddingen registreres på Ryddeportalen til Hold Norge Rent?
- Ja!
Les mer om strandrydding i Lofoten HER
Kontaktperson: Monica Kleffelgård Hartviksen
Mobil: 982 11 113
IRIS 
Gjelder kommunene: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Røst og Værøy har egen renovasjon, men leverer til IRIS. 
Vi har fra avfallsselskapet fått oppgitt følgende informasjon om hvilke type sekk som skal brukes ved innsamling av avfall i fjæra og hvor sekkene/avfallet kan innleveres:
- IRIS har fått produsert egne blanke plastsekker som skal brukes. Disse kvitteres ut på miljøtorgene. Antall sekker meldes inn til IRIS v/kundesenteret tlf. 75 50 75 50, som vil 
  følge opp slik at avfallet blir hentet og tatt hånd om. 
Er avfallsselskapet avhengig av at strandryddingen registreres på Ryddeportalen til Hold Norge Rent?
- Nei
IRIS kårer "Årets strandrydder" i Salten, der vinneren får kr 10.000,- og diplom. I tillegg kåres tre vinnere som sender bilder til IRIS via Facebook. Hver vinner premieres med kr 3.000,-.
Les mer om strandrydding i Salten HER
Kontaktperson: Arnt E. Pedersen
Mobil: 480 22 149
Helgeland Avfallsforedling IKS
Gjelder kommunene: Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna.
Vi har fra avfallsselskapet fått oppgitt følgende informasjon om hvilke type sekk som skal brukes ved innsamling av avfall i fjæra og hvor sekkene/avfallet kan innleveres:
- Se nettsidene til HAF

Er avfallsselskapet avhengig av at strandryddingen registreres på Ryddeportalen til Hold Norge Rent?
- IHAF er avhengige av at alle som rydder registrer seg på følgende skjema. Dette videreformidler så HAF videre til Hold Norge Rent. Her er veilederen for skjemaet.
Les mer på avfallsselskapets NETTSIDE

Kontaktperson: Merethe Aasen

Mobil: 905 42 852

Epost Søndre Helgeland Miljøverk IKS
Gjelder kommunene: Alstadhaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad. 
Vi har fra avfallsselskapet fått oppgitt følgende informasjon om hvilke type sekk som skal brukes ved innsamling av avfall i fjæra og hvor sekkene/avfallet kan innleveres:
- Sekker deles ut gratis på miljøstasjonene. Leveres på samme sted, eventuelt at avfallet blir hentet på avtalt sted (ved renovasjonsruta). 
Er avfallsselskapet avhengig av at strandryddingen registreres på Ryddeportalen til Hold Norge Rent?
- Ja!
Les mer om strandrydding på Helgeland HER

Kontaktperson: Toril Forsmo
Mobil: 992 48 521
Midtre Namdal Avfallsselskap
Gjelder kommune: Bindal
Vi har fra avfallsselskapet fått oppgitt følgende informasjon om hvilke type sekk som skal brukes ved innsamling av avfall i fjæra og hvor sekkene/avfallet kan innleveres:
- Gule avfallssekker deles ut gratis på rådhuset og miljøstasjoner / gjenvinningsstasjoner. Det er viktig at svart søppelsekk ikke blir benyttet. Ved større aksjoner / oppsamling av søppel kan renovasjonsselskapet kontaktes for å hente søppelet. Dersom det kun er to-tre sekker kan disse legges utenfor vanlig søppelkonteiner for husholdning (som tømmes en gang i uka), men det må på forhånd meldes ifra til kontaktpersonen i avfallsselskapet (se under) for eksempel ved å sende en kort mail.  
Er avfallsselskapet avhengig av at strandryddingen registreres på Ryddeportalen til Hold Norge Rent?
Nei, en det er fint om det registreres der. Det viktigste er at avfallsselskapet får vite hvor mange kilo som er ryddet.
Les mer på avfallsselskapets NETTSIDE 
Kontaktperson: Bård Ole Sandnes
Mobil: 456 36 184